ADDP
Asociace dětské a dorostové psychiatrie

Členové Koordinačního výboruADDP je v současnosti nejsilnější organizací, sdružující a zastupující dětské a dorostové psychiatry v ČR

MUDr. Jaroslav Matýs

Předseda Koordinačního výboru ADDP, Soukromá psychiatrická ambulance pro děti a dorost Ostrava

prim. MUDr. Iva Hodková

místopředseda, ředitelka Dětské psychiatrické nemocnice Opařany

MUDr. Eduard Rodák

pokladník, ředitel Dětské psychiatrické nemocnice Velká Bíteš

MUDr. Taťána Kopalová

Soukromá psychiatrická ambulance pro děti a dorost Přerov

prim. MUDr. Mgr. Eva Rozsívalová

Dětské oddělení Psychiatrické nemocnice Šternberk

MUDr. Jana Schmidtová

Psychiatrická ambulance Aditea s.r.o. Praha

prim. MUDr. Dana Trávničková

Dětské oddělení Psychiatrické nemocnice Opava

Stanovy Spolku ASOCIACE DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ PSYCHIATRIE, z.s.

Stanovy Spolku ASOCIACE DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ PSYCHIATRIE, z.s. (zapsaný spolek)

Členy Asociace jsou psychiatři pro děti a dorost nebo lékaři v předatestační přípravě v oboru dětské a dorostové psychiatrie.

přečíst si článek