ADDP
Asociace dětské a dorostové psychiatrie

Asociace dětské a dorostové psychiatrieČleny Asociace jsou lékaři, dětští a dorostoví psychiatři (i v přípravě) v zařízeních pro dětskou a dorostovou psychiatrii, jak lůžkového, tak ambulantního typu.

Stanovy asociace dětské a dorostové psychiatrie

Asociace je nezávislé a dobrovolné sdružení uvedených pracovníků. Cílem je podporovat a sledovat poskytování zdravotních služeb jak základních, tak navazujících, týkajících se péče o duševní zdraví dětí a mládeže a jejich výchovného prostředí (rodiny, školy, atd.).

Asociace se chce zabývat rozšiřováním nových poznatků v oboru v návaznosti na zahraniční spolupráci (současně je Asociace členem ACPP – Asociation for Child Psychology and Psychiatry).

 

 

 

http://www.adhd.cz

IACAPAP 2018 23.7. - 27.7. 2018 Praha, Česká republika

23. světový kongres věnovaný dětské a dorostové psychiatrii a psychologii

Více informací:
Praha bude hostit prestižní světový kongres věnovaný duševnímu zdraví dětí a adolescentů
www.iacapap2018.org

Informujeme Vás o nejnovějších postupech

Síť pedopsychiatrických lůžek v ČR

Dětská a dorostová psychiatrie v ČR má celkem 610 lůžek. Jsou nerovnoměrně rozložena v jednotlivých regionech a mezi částí Čech a Moravy.

přečíst si článek

Stanovy Spolku ASOCIACE DĚTSKÉ A DOROSTOVÉ PSYCHIATRIE, z.s. (zapsaný spolek)

Členy Asociace jsou psychiatři pro děti a dorost nebo lékaři v předatestační přípravě v oboru dětské a dorostové psychiatrie.

přečíst si článek

Mýty o dětské a dorostové psychiatrii

Dětská psychiatrie je samostatným lékařským oborem, který diagnostikuje a léčí (závažné) duševní poruchy u dětí. Ty způsobují srovnatelné utrpení dětí, jako duševní poruchy v dospělosti.

přečíst si článek

Ambulantní psychiatrická péče o děti a dorost

Dětská a dorostová psychiatrie je jeden z nejmladších lékařských oborů. Pedopsychiatrickou péči poskytujeme ve stejné struktuře, jako jiné lékařské obory, tzn. v ambulancích a v nemocnicích, dále pak na dětských odděleních psychiatrických léčeben.

přečíst si článek

Lůžková péče v dětské a dorostové psychiatrii

Lůžková péče probíhá na dětských odděleních psychiatrických klinik, léčeben, a nemocnic nebo v dětských léčebnách v celé České republice. Tato pracoviště jsou určena převážně pro děti školní, ale i pro předškoláky, studenty a učně. My, kteří zde pracujeme, se snažíme vytvářet prostředí podnětné, lidské a zároveň bezpečné.

přečíst si článek

Psychoterapie v dětské a dorostové psychiatii

Psychoterapie může probíhat formou individuálních setkávání dítěte s terapeutem, může probíhat ve skupině dětí. Více než u dospělých pacientů se u dětí pracuje s celou rodinou v rámci rodinné psychoterapie, které se účastní kromě samotného pacienta také jeho rodiče, někdy i sourozenci, nebo někdo z prarodičů.

přečíst si článek